River food systems from villagers’ perspectives in the Mekong Delta


MK26 news

Project introduction:

The project will be implemented in the Mekong Delta of Viet Nam. There will be four key partners in the consortium: WARECOD, MekongNet, College of Aquaculture and Fisheries (Can Tho University), and the Scientific and Educational Program Department of Viet Nam Television (VTV2). WARECOD, the lead organization, is a Vietnamese NGO based in Hanoi. WARECOD will manage the project and conduct the Thaibaan component. MekongNet is a part ofthe Dragon Institute of Can Tho University, whose members are mass organizations (such as Women’s Unions, Youth Unions, Famer’s Unions) and various departments from 13 provinces in the Mekong Delta (such as Departments of Agriculture and Rural Development, Departments of Natural Resources and Environment). MekongNet will help to bring all related local agencies together during project implementation and sharing project findings. The College of Aquaculture and Fisheries (Can Tho University) will conduct the scientific research on aquatic ecosystem services and how these contribute to food supply. VTV2 is a formal Vietnamese television channel on scientific and environmental education which will disseminate the results of the project, including photos, to a wider public.

This project will contribute to a better understanding of communities’ dependence on aquatic ecosystem services in different geographical regions of the Mekong delta. It will also help to document villagers’ experiences with changes that arise from water infrastructure in the delta and other threats to their food production. Through a variety of mechanisms, the project will raise the voices of grass-root communities in the delta, so as to influence policy. It will also raise awareness among students and the youth in project areas through photovoice by giving them opportunities to share their stories about riverine ecological systems and how they depend on the river in their daily life.

Giới thiệu dự án:

Dự án sẽ được triển khai ở Đồng bằng Sông Cửu Long, Việt Nam. Sẽ có bốn đối tác quan trọng: WARECOD, MekongNet, Khoa Thủy sản (ĐH Cần Thơ), Chương trình khoa học và giáo dục của Đài Truyền hình Việt Nam (VTV2). WARECOD là một tổ chức phi chính phủ ở Việt Nam, có trụ sở tại Hà Nội, trong dự án này WARECOD sẽ là tổ chức đứng đầu. WARECOD sẽ quản lý dự án và triển khai các hoạt động nghiên cứu Thaibaan. MekongNet là một đơn vị thuộc Viện nghiên cứu biến đổi khí hậu, Đại học Cần Thơ, với thành viên thuộc các tổ chức đoàn thể (như Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Hội nông dân) và các Sở khác nhau thuộc 13 tỉnh ở Đồng bằng Sông Cửu Long. MekongNet sẽ giúp WARECOD kết nối với các cơ quan địa phương có liên quan trong quá trình thực hiện dự án và sẽ đứng ra tổ chức hội thảo chia sẻ kết quả dự án. Khoa Thủy sản (Trường Đại học Cần Thơ) sẽ tiến hành các nghiên cứu khoa học về các hệ sinh thái thủy sinh và lợi ích của các hệ này đóng góp cho nguồn thực phẩm ở cộng đồng. VTV2 là kênh chính thức của Đài truyền hình Việt Nam phát về giáo dục khoa học và môi trường, VTV2 sẽ làm phim về đề tài liên quan và truyền thông các kết quả của dự án tới đông đảo công chúng.

Dự án sẽ mang lại cho cộng đồng những hiểu biết sâu sắc hơn về sự phụ thuộc của họ vào các hệ sinh thái thủy sinh ở các vùng địa lý khác nhau của Đồng bằng Sông Cửu Long. Dự án cũng sẽ giúp tư liệu hóa kinh nghiệm của người dân trong việc ứng phó với những thay đổi về dòng chảy và cơ sở hạ tầng của vùng ĐBSCL. Dự án cũng sẽ nâng cao nhận thức của đông đảo quần chúng về giá trị của dòng song thông qua các triển lãm ảnh, phim tài liệu và các hoạt động truyền thông của dự án.

Inception Workshop

March 27th, 2015, The Center for Water Resources Conservation and Development (WARECOD) coordinated with the Network of Environmental Protection and Climate Change Response in the Mekong Delta (MekongNet), Delta Research And Global Observation Network (DRAGON) and Faculty of Fishery - Can Tho University (CTU) to organize an inception workshop " Awareness of the people in the Mekong Delta about the fishery resources of the Mekong River" at the Faculty of Environment - CTU.
Attending the workshop are the representatives of Can Tho City (Department of Agriculture, Department of Fishery, and Department of Irrigation); Bac Lieu Province (Department of Agriculture, Department of Fishery, and Department of Irrigation); An Giang Province (Department of Agriculture and Department of Fishery). In addition, there is the participation of local authorities from Co Do and Phong Dien District of Can Tho City.
During the workshop, the Faculty of Fishery and WARECOD shared the research results that they implemented in the Mekong Delta. Moreover, a representative of the community researchers also gave a presentation about Thai Baan Research Method in the workshop. The workshop also received the feedbacks and recommendations from the expert and the department’s representatives.

Hội thảo khởi động:

Ngày 27 tháng 3 năm 2015, Trung tâm Bảo tồn và Phát triển Tài nguyên Nước (WARECOD), cùng với Mạng lưới Bảo vệ môi trường và Ứng phó với biến đổi khí hậu vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long (MekongNet), Viện nghiên cứu Biến đổi Khí hậu và Khoa Thủy Sản – Đại học Cần Thơ (ĐHCT) tổ chức Hội thảo Khởi động dự án “Nhận thức của người dân ở Đồng bằng Sông Cửu Long về tài nguyên thuỷ sản sông Mê Công” tại Khoa Môi Trường - ĐHCT.

Tham dự hội thảo gồm có đại diện của các sở ban ngành Tp. Cần Thơ (Sở NN&PTNT; Chi cục Thủy sản; Chi cục Thủy lợi), Tỉnh Bạc Liêu (Sở NN&PTNT; Chi cục KT&BVNLTS; Chi cục Thủy lợi) và Tỉnh An Giang (Sở NN&PTNT; Chi cục Thủy sản). Ngoài ra, còn có sự tham gia của lãnh đạo các xã đến từ Huyện Cờ Đỏ và Phong Điền - Tp. Cần Thơ.

Bên cạnh chia sẽ các kết quả nghiên cứu của Khoa Thủy Sản - Đại học Cần Thơ và Trung tâm Bảo tồn và Phát triển Tài nguyên Nước (WARECOD) đã thực hiện tại vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long, hội thảo còn nhận được những đóng góp chia sẻ từ các chuyên gia cũng như đại diện nhóm nghiên cứu viên cộng đồng về phương pháp nghiên cứu Thai Baan.


Led by: WARECOD (Viet Nam)
Project Leader: Nga Dao - nga@warecod.org.vn

Partner Organizations:
MK26 Inception Workshop from WARECOD website

DSCN0794.JPG

Inception Workshop Powerpoint Presentation:

2016 Research Reports & Policy Brief

Policy Brief on Academic Research on the role of river food systems to the livelihood of local people( Vietnamese)


Research Report on Academic Research on the role of river food systems to the livelihood of local people( Vietnamese)Photos on photovoice event and link to the news;

http://warecod.org.vn/en/thong-tin/CDE/86/417/Sharing-workshop-about-Thaibaan-research-in-Khmer-community.aspx

external image MK_1516_WLE_tin%20bai%20exchange%20visit%20Lao%20(2).JPG


From 11 Sep – 16 Sep 2016 ,the project successfully organized exchange visit to Pakse and Khong district, Champasak Province, Lao PDR .The objectives are to create an opportunity for upstream and downstream communities of the Mekong River to share their knowledge and experience of Thaibaan research, and to raise concerns regarding the river and food security in the Mekong.
http://www.warecod.org.vn/vn/thong-tin/phattriencongdong/89/431/Cong-dong-chia-se-kinh-nghiem-nghien-cuu-tri-thuc-dia-phuong-tai-Lao.aspx15128946_10154737017713781_3806369728992268649_o.jpg
Photo Credit: WarecodAfter two years of implementation,the project organized MK26 three days final workshop along with Research Result Sharing and Photo voice Exhibition from 12 to 14.11.2016 at Can Tho University.
Final workshop of MK26

2016 Study Report & Paper to compare communities's dependence on river food sytems between middle alluvial and coastal areas


Thaibaan research report (Can Tho)
Photovoices on WLE flickr


https://www.flickr.com/photos/waterlandeco/albums/72157680531155336
https://www.flickr.com/photos/waterlandeco/albums/72157680631130075